Bc. Veronika Pytlíková

Výtvarné umění a jóga mě fascinuje už od dětství. Ráda jsem pozorovala lidi i věci kolem sebe, přemýšlela co, jak a proč se děje. Narodila jsem se v domě s velkou zahradou, pár metrů od lesa a proto i přímý kontakt s přírodou pro mě byl a je velice důležitý a přirozený. Příroda je mi zdrojem inspirace a nových podmětů. Její přirozenost, klid i síla je mi inspirací. 

VZDĚLÁNÍ

 - 2021 Výcvik Kraniosakrální terapie (osteopatie a                             biodynamika) u Lucie Uhlířové, Pradubice                              - 2020/2021 Studium 1. ročníku Ajurvédy - Yoga Surya                       International, Academy of Yoga & Vedic studies          - 2019 Osvědčení vzdělávacího programu Restorativní                        jógy, Yoga World Praha                                                           - 2018 - 2019 roční studium Jógové terapie, Unie jógy Praha     - 2017 Osvědčení vzdělávacího programu Prenatální                            jógy - Yoga4Yogi, Praha                                                        - 2017 Licenční kurz Kraniosakrální jógy - Lucie                                     Uhlířová, Pardubice                                                                - 2017 Funkční trénink I. - aktivace core, Yoda institut                  - 2017 Léčení pránou I. stupně                                                       - 2016 Instruktor jógy II. třídy - Yoga4Yogi, Praha                        - 2014 Cvičitel jógy III. třídy - Unie jógy, o.s.                                  - 2013 Zdárně ukončené bakalářské studium na ZČU -             obor: Vizuální kultura                                                                     - 2006 Navštívení 1. lekce jógy 

 - narozena 18. 1. 1989 v Rokycanech

Jóga

K praktikování jógy mě nepřivedl žádný životní zlom, či uvědomění. Mohu říci, že mě k praktikování jógy přivedla intuice a touha po harmonii a poznání sebe sama i světa kolem, kterou jsem v sobě vždy pociťovala. Jóga je pro mě naprosto přirozená cesta. Nabízí mi nové možnosti, nové pohledy na situace a nové prožitky a vnímání sebe sama. Vše je neustále v pohybu a přesto v harmonii a to mě neskutečně baví. V hodině nabízím laskavý přístup, upřímný zájem pomoci a ochotu vyslechnout. Vždyť jóga není jen záležitostí fyzického těla, ale učí nás i ovládat životní energii, mysl a emoce. Mým cílem není naučit vás ty nejkomplikovanější ásany, ale naučit se propojovat a vnímat své tělo a mysl a postupně se dostat až za ně. Na chvíli zastavit a spočinout v přítomném okamžiku. Přála bych si aby se postupně každý z nás stal svým vlastním mistrem. Své lekce vedu tak, abyste z hodin odcházeli s příjemným pocitem uvolnění a klidu, ať byl váš den jakýkoliv.  

Výtvarné umění

Jelikož můj život od mala provází láska k tvorbě, byla pro mě kresba a malba jakým si mostem k józe. Malování pro mě mělo spoustu významů. Jedním z nich byla očista. Pomáhalo mi to zvládat emoce a pocity, ze kterých jsem se mohla vymalovat. Ale postupně jsem malovala jen pro malování samotné. Kdy myšlenky i čas nebyly předmětem tvorby.

Jako prostředek pro zobrazení svých pocitů a dojmů v umění si volím převážně malbu. Právě malbu vnímám jako nejpřirozenější a nejpřitažlivější médium svého výtvarného vyjádření. Pokouším se propojit realitu s vnitřním světem, proměnit ji a následně zobrazit.

Přeji si, stále se ve své tvorbě rozvíjet, experimentovat a zdokonalovat s ohledem na svůj vnitřní život, na své přesvědčení, niterné cítění a vnímání světa kolem sebe.