JÓGA

Jóga je integrální disciplína, nahlížející na člověka jako na celek. Nevěří tedy na oddělení hmoty a ducha. V knihách indických autorů je právem označována uměním, vědou a filosofií. Ukazuje nám jak využít své fyzické a duševní síly pro rozvoj a rozkvět vlastního života. Nalézt rovnováhu ve všech činnostech, jak fyzických, jako je práce, sport a výživa, tak psychických, jako je pěstování citových vztahů, studium a kreativní schopnosti. Jóga ukazuje, jak se naučit ovládat životní energii, své tělo, mysl a emoce. Snaží se, abychom poznali sami sebe. Jóga je ideální pro každého, kdo chce protáhnout své tělo, uklidnit svou mysl a odpočinout si od každodenního stresu. Hlavní náplní lekcí je výuka jednotlivých pozic (ásan), práce s dechem (pránájáma) a relaxace. Spojení těchto tří elementů tvoří harmonické cvičení, díky kterému zapomenete na okolní svět a starosti. Nemusíte se obávat obtížnosti ani posuzování, protože jóga není zaměřená na výkon, ale na vnitřní prožitek, který je čistě osobní a nesdělitelný. 

SOUKROMÉ LEKCE JÓGY

Jedná se o předávání a sdílení jógy mezi učitelem a žákem. Při soukromé lekci má klient mou 100% péči a pozornost. Lekce je připravená podle Vašich možností, případných omezení a pocitů v rámci jógové terapie.

- Sestavím Vám individuální program pro vlastní praxi.

- Respektuji Vaši fyzickou i psychickou připravenost.

- Soukromé lekce jógy jsou vhodné pro všechny, kteří se nemohou nebo z různých fyzických či psychických důvodů nechtějí účastnit skupinových lekcí. Pro ty, kteří mají pocit, že potřebují více pozornosti učitele k lepšímu rozvoji osobní praxe. Ale třeba i pro těhotné nebo maminky na mateřské dovolené. Maminky si mohou po dohodě vzít miminko s sebou, pokud jim jeho přítomnost umožní soustředit se na náplň lekce.

- Individuální lekci lze absolvovat jednorázově i na pravidelné bázi.

- Soukromé lekce jsou možné i v páru či trojici, pokud se požadavky a možnosti všech zúčastněných dají spojit do jedné praxe.


SKUPINOVÉ LEKCE JÓGY

V hodině nabízím laskavý přístup, upřímný zájem pomoci a ochotu vyslechnout. Vždyť jóga není jen záležitostí fyzického těla, ale učí nás i ovládat životní energii, mysl a emoce. Mým cílem není naučit vás ty nejkomplikovanější ásany, ale naučit se propojovat a vnímat své tělo a mysl a postupně se dostat až za ně. Na chvíli zastavit a spočinout v přítomném okamžiku. Přála bych si aby se postupně každý z nás stal svým vlastním mistrem. Své lekce vedu tak, abyste z hodin odcházeli s příjemným pocitem uvolnění a klidu, ať byl váš den jakýkoliv.

JÓGA PRO FIRMY

Ráda zorganizuji lekce i pro Vaší firmu.


JAKÉ STYLY JÓGY NABÍZÍM A JAK SE OD SEBE LIŠÍ:

HATHA JÓGA

Hatha jógu na západě často chápeme jako prostředek ke zlepšení mentálního a fyzického zdraví. Jako pomocníka při zvyšování kvality života. Vnímáme, že naše tělo tonizuje, čistí, posiluje a navrací mu pružnost. Může také být významným tlumičem stresu a pomáhá nám zvládat emoce. Jejích přínosů si často všímáme pouze na rovině tělesné a psychické. Všechno toto jsou úžasné vedlejší benefity jógy. Ovšem je dobré nezapomenout, že jejím skutečným cílem je dosažení Samadhí a vymanění se z věčného koloběhu života a smrti. Hatha je v podstatě syntézou "jógy mysli" z klasického období a poznatky z tantry, která pracuje s tělem, dechem a energií.

Sanskrtské slovo hatha je složeno ze sanskrtských slovních kořenů ha a tha jejichž mnohačetnému významu odpovídají nejvíce významy nutita stáhnout se. Hatha znamená - nutit (duch) stáhnout se (od vnějších vjemů). Část "ha" pak prezentuje mužský element, energie slunce, Šíva, Puruša (vědomí), zápal, síla, pravý energetický kanálek prány Pingala, den, extrovertní síla, yang, zatímco "tha" je ženský element, intelekt, Šakti, Prákrti (příroda), levý pránický kanálek energie Ida, kreativita, lunární energie, myšlenky, potenciál, chladivý efekt, noc, introvertní síla, yin. Cílem hathajógové praxe je pak sladit tyto dva ko-existující elementy do centrálního pránického kanálku Sušumna (prána - životní energie), kdy nastává harmonie těla, mysli i duše a sádhaka (praktikant) dojde ke stavu Samadhi. Hatha je v podstatě syntézou "jógy mysli" z klasického období a poznatky z tantry, která pracuje s tělem, dechem a energií.

Co se týče samotného cvičení ásan, důraz je zde kladen na samotné zaujmutí pozice, vědomé dýchání a introspekci. Přechody mezi nimi jsou v klidném a vědomém duchu. Máme možnost hlouběji proniknout do jednotlivých ásan, nechat své tělo, aby je objevilo a našlo v nich své pohodlí. Pozdravy slunci zde sice mohou být, ale nejsou podmínkou. Většinou je v lekcích nepoužívám.

RESTORATIVNÍ JÓGA

Restorativní jóga vychází z anglického slova restore, které znamená obnovit, ozdravit, či znovu nastolit rovnováhu. Je to druh jógy, který se využívá pro dosažení fyzického, mentálního i emočního uvolnění. Používají se pomůcky, které podporují udržení rovnováhy, a zároveň stimulují a uvolňují tělo. Některé restorativní pozice jsou prospěšné pro celé tělo, zatímco jiné působí na specifickou oblast těla, jako např. srdce a plíce nebo bedra.

Restorativní jóga vychází z metody rozvinuté B. K. S. Iyengarem, který patří mezi největší mistry jógy tohoto století. B. K. S. Iyengar vedl své studenty k použití pomůcek pro dosažení správné pozice, a dosažení určitých účinků na tělo i mysl pomocí specifického podložení těla, a jeho učení se stalo známé jako Iyengar yoga. Později restorativní jógu zpopularizovala i jedna z Iyengarových dlouholetých studentek Judith Hanson Lasater, PhD. Judith říká: "Dost v životě pracujeme a i když spíme, sotva si někdy uděláme čas na uvolnění. Restorativní jóga nám pomáhá naučit se relaxovat a hluboce a plně se uvolnit."

Restorativní jóga působí na ozdravení těla i mysli. Zvláště může pomoci v období, kdy potřebujeme omezit stres a únavu, které jsou důsledkem našeho rychlého či napjatého způsobu života. Také nám může pomoci při rekonvalescenci po nemoci, zranění, nebo dokonce překonat slabší emoční depresi a úzkosti, které jsou způsobené traumatickými událostmi, jako jsou rozvod, ztráta zaměstnání nebo smrt blízkého milovaného člověka.

Restorativní jóga umí aktivovat parasympatický nervový systém (parasympatikus), který neovládáme vůlí a který udržuje automatické funkce orgánů či cév, např. zpomaluje srdeční činnost, zvyšuje činnost zažívacího ústrojí, zvyšuje pohyblivost trávicí trubice, ovlivňuje dýchací proces. Tento systém je kontrolován oblastí mozku zvanou hypotalamus, který dostává informaci o jakýchkoliv odchylkách, např. o chemickém složení vnitřního prostředí, a zajišťuje, aby autonomní systém zařídil úpravy těchto odchylek. Běžný nervový systém ovládaný vůlí si odpočine, a svaly a nervy se mohou více uvolit. Pravidelná praxe restorativní jógy posílí naše tělo a budeme odolnější nemocem spojených se stresem.

Mnoho pozic je podobných běžným jógovým ásanám, ale jejich provádění je pomalejší, setrvává se v nich i několik minut a využívá se podpory pomůcek, aby se tělo i mysl cítilo pohodlně. Použití pomůcek má svá pravidla a principy, tedy není jedno, jak je tělo podepřeno, a lektor většinou hledá dosažení určitého tvaru těla v ásaně, aby mělo podložení prospěšný účinek. Praxe restorativní jógy je také vhodná například v období menstruace, kdy si tělo potřebuje odpočinout, a není dobré jej zatěžovat aktivní silovou činností.

KRANIOSAKRÁLNÍ JÓGA

Kraniosakrální jóga je soubor cvičení odrážejících výzkumy vědy mozku, ale také zařazuje starobylé jógové ásany ve spojitosti s dechem. Uvolňuje fascie a používá i pomůcku pro dosažení klidového bodu.

Někteří už možná navštívili kraniosakrální terapii a tak alespoň maličko tuší. Všechno začalo před mnoha lety, kdy mladý lékař John E.Upledger asistoval u operace páteře a všiml si, že mícha pulzuje. Rytmus této funkce se dá přirovnat k jakémusi bubeníku, který udává rytmus všem buňkám. Silně ovlivňuje homeostatické mechanismy těla /krevní cukr, hormonální činnost spolu se žlázami s vnitřní sekrecí, ale i rytmus detoxikace buňek...atd./.

Kraniosakrální jóga, vás dostane do klidu a uvolnění těla i duše. Rozhodně se nejedná jen o cvičení. V lekcích se dostáváme mnohem hlouběji. Na prvním místě je maximální vnímání vlastního těla a pocit uvolnění. Přijetí vlastního těla ať je jakékoliv. Všichni máme nějaké slabší místa, která potřebují naší lásku a jemnější přístup. Je to jóga založená na prožitku
a proto jedinou cestou jak ji pochopit je vlastní zkušenost.

JÓGA - CORE

Jógová praxe se zde zaměřuje na zpevnění středu těla (core), což je označení pro skupiny svalů, které nazýváme hlubokým stabilizačním systémem. Jejich prokrvením a posílením docílíme správného rovného držení těla, můžeme odstranit potíže s bolestmi zad, krční páteře, ale také kyčlí, kolenou a ramen, prokrvením pánevního dna můžeme podpořit sexuální funkce a zabránit intoxikaci. Zpevněním středu těla, především pánevního dna, si také ženy mohou usnadnit obtížnost početí i stavu po porodu, vytvarovat břišní svaly lépe než pouze cvičením na povrchové břišní svaly, dosáhnout správného držení těla a v neposlední řadě i zeštíhlení. Po celou hodinu nás provází uvolnění a posílení svalů středu těla pomocí jógových ásan.

GRAVID - JÓGA

Jóga pro těhotné je ideálním pohybem pro téměř všechny nastávající maminky. Cvičí se až po ukončení 1. trimestru. Lekce vychází z klasické hatha jógy, ale jsou speciálně upraveny a přizpůsobeny. Vše probíhá v klidnějším tempu, speciální pozornost je věnována zádovým svalům, které jsou v těhotenství extrémně namáhány a dechu. Gravid jóga by vás měla lépe naladit na "spolupráci" se svým miminkem a naučít vás, jak cvičit, abyste zpružnily své tělo pro co nejpřirozenější porod.
Vždy přihlížím k aktuálnímu stavu a stupni těhotenství jednotlivých žen. Závěr lekcí patří klidné relaxaci, při níž si maminky budou uvědomovat své tělo a intenzivněji vnímat své miminko.

DĚTSKÁ JÓGA 6 - 9 let

S dětskou jógou mám několikaleté zkušenosti z práce ve školství, kde jsem lekce jógy pro děti vedla. Cvičení jógy s dětmi je zábava. Využívám dětské přirozené hravosti a jednotlivé cviky ukrývám do pohádek, příběhů a básniček. Řízená relaxace učí děti odpočívat a vnímat svoje tělo. Jógové hry vedou k odreagování, k uvolnění a ke společné radosti. Také umožňují přirozenou formou střídat napětí a uvolnění, podporují fantazii a obohacují slovní zásobu dětí.
Děti se pravidelným cvičením naučí lépe vnímat a ovládat svoje tělo, stejně tak i psychiku. Děti, které cvičí jógu, umí lépe zvládat stresové situace. Cvičení jógy s dětmi je odlišné od cvičení jógy s dospělými. Je hravá, podporuje dětskou energii a kreativitu.
Cvičením jógy děti získají nejen pevnější a zdravější tělo, ale osvojí si i jeho správné držení a dosáhnou lepší koordinace a rovnováhy. Navíc jim jóga pomůže se daleko lépe soustředit, vnímat a ovládat své tělo. Cvičení má dokonce vliv i na lepší spánek. Kromě toho jóga rozvíjí fantazii a představivost, učí úctě k sobě a okolí, pozitivně formuje charakterové vlastnosti, rozvíjí poznávací procesy a pomáhá rozšiřovat slovní zásobu a trénovat paměť.
Dobře vedené hodiny jógy u dětí zábavnou formou rozvíjejí důležité dovednosti v nesoutěživém prostředí, a tak jsou výborným doplňkem k ostatním soutěžním sportům.