Momentálně je jóga opět uzavřena.

DOPORUČENÁ PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVNÍKA JÓGY

Pro mnohé z vás bude tento seznam určitě naprostou samozřejmostí, a to mě velice těší. Ovšem abychom se vyhnuli případným nedorozuměním a užili si lekci jógy se vším co k ní patří, sepsala jsem poznatky nasbírané z lekcí jógy k zamyšlení. Přejeme si přece všichni to samé, příjemnou lekci plnou harmonie a pohody :)

1. POZDNÍ PŘÍCHODY A DŘÍVĚJŠÍ ODCHODY

čas je neúprosný a občas se nám může stál, že prostě nestíháme. Musíme si ovšem uvědomit, že ostatní lidé na lekci, za náš harmonogram nemohou. Každá lekce jógy začíná úvodní relaxací, kdy se máme konečně po celém dni uvolnit a všechny starosti běžného dne pustit. Už se dostáváme hlouběji do sebe a najednou dveře a rámus opozdilce. Ať se budete snažit sebevíc, nikdy nebudete tak tichý, aby si vás nikdo z jogínů nevšiml. A proto prosím choďte včas, abychom v danou hodinu skutečně mohli zavřít dveře a nebát se, kdy se někdo objeví ve dveřích. Vezměte zodpovědnost za svůj čas vážně a pokud se stane, že se vám harmonogram naruší na tolik, že víte, že lekci včas nestihnete, přijďte až příště.

Když potřebujete odejít dřív, zkuste opustit sál než všichni ulehnou k závěrečné relaxaci, abyste je nerušili.

2. MOBILNÍ TELEFON NA LEKCI JÓGY NEPATŘÍ

,,yoga citta vrtti nirodhah" - Jóga je zastavení toku mysli. Tak zní druhá věta Pataňdžaliho jógasúter. Tak na co mobily? Pokud ho z rodinných důvodů nechcete nechávat zamčený ve skříňce, vezměte si ho s sebou, ale vypněte zvonění a i vibraci, která je často s tichým profilem nastavena. Ta je totiž také slyšet.

3. SDÍLÍME JEDEN PROSTOR A TAK BERME OHLED NA OSTATNÍ

Příjemnou atmosféru ve studiu, není dobré narušovat hlasitými výjevy, výkřiky, chychotáním nebo hlasitou komunikací s kamarádkou. Narušuje to celou lekci a vaši pozornost odvádí od cvičení a relaxace, pro které jste přišli vy i ostatní.

Dávejte si také pozor na komunikaci s kamarádkou za dveřmi sálu. Uvnitř sálu je vše slyšet a ani vy byste jistě nebyli rádi, kdybyste slyšeli všechno to, co se děje za dveřmi.

4. JÍDLO

Zkuste se před lekcí vyvarovat výraznějších jídel, stejně tak jako i večer před ranní lekcí. Nezapomeňte před lekcí včas vyhodit žvýkačku do koše.

5. ZDRAVOTNÍ UPOZORNĚNÍ

Jóga je určená zdravím lidem. S každým omezením, které máme musíme přizpůsobit také naší jógovou praxi. Proto je dobré lektorku včas upozornit na případná zdravotní rizika. Vedení cvičební lekce je založeno na odborných znalostech lektorky. Lektorka není odpovědna za případné škody způsobené nesprávným používáním uvedených cvičebních doporučení, návodů a rad. Každý, kdo se účastní cvičební lekce, odpovídá za svůj zdravotní stav a do lekcí vstupuje po důkladném uvážení a na vlastní riziko a odpovědnost.

6. DĚTI

Děti mají svůj čas pro jógu vyhrazený při lekci dětské jógy. Dospělí zase na lekcích pro dospělé. Prosím nemíchejme to. Vše má svůj čas a význam. Děkuji :)

DĚKUJI :)


!!! Termín individuální lekce lze zrušit 48 hodin předem telefonicky, 24 hodin předem si nárokuji storno poplatek 50% , posléze je třeba sezení uhradit v plné výši !!!